Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Jari Numminen
puh. +358 40 9311224
ate.numminen@gmail.com

2. Rekisterin nimi

Visa by Ate asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely palveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan suuntaaminen rekisterinpitäjän palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero

www.visabyate.fi käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Sivuston käyttäjä voi kieltää evästeet säätämällä selaimen asetuksia.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Visa by Ate:n tapahtumiin osallistuneista ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.